×
A
A
A
Sazlamalar

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında Sənədlərin Ekspertizası və Arxiv İşi üzrə Mərkəzi Ekspert Komissiyasının yaradılması haqqında” 1999-cu il 14 may tarixli 146 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasının rayon, şəhər, şəhərlərdə rayon icra hakimiyyəti başçılarının aparatlarında sənədlərlə iş barədə Təlimat”ın təsdiq edilməsi haqqında” 2000-ci il 6 mart tarixli 347 nömrəli sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 29 iyun tarixli 574-VIQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında Sənədlərin Ekspertizası və Arxiv İşi üzrə Mərkəzi Ekspert Komissiyasının yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 14 may tarixli 146 nömrəli Sərəncamında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 5, maddə 307; 2010, № 2, maddə 80; 2016, № 7, maddə 1295) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. preambulada “saxlanmaq” sözü “mühafizə” sözü ilə əvəz edilsin;
1.2. həmin Sərəncamın 1-ci hissəsi ilə yaradılmış Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında Sənədlərin Ekspertizası və Arxiv İşi üzrə Mərkəzi Ekspert Komissiyasının tərkibi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Komissiyanın sədri

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Sənəd dövriyyəsi şöbəsinin müdiri

Komissiyanın üzvləri:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Dövlət nəzarəti məsələləri şöbəsinin müdiri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Qanunvericilik və hüquq siyasəti şöbəsinin müdiri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Humanitar siyasət, diaspor, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsinin müdiri
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin Katibliyi rəisinin müavini
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər müdirinin müavini
Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin rəisi.”;
1.3. həmin Sərəncamla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında Sənədlərin Ekspertizası və Arxiv İşi üzrə Mərkəzi Ekspert Komissiyası haqqında Əsasnamə” üzrə:
1.3.1. 1-ci hissə üzrə:
1. 1-ci bəndə “Administrasiyasında” sözündən sonra “(bundan sonra – Administrasiya)” sözləri əlavə olunsun və həmin bənddə “Komissiyası*” sözü “Komissiyası (bundan sonra – Mərkəzi Ekspert Komissiyası)” sözləri ilə, “Dövlət Arxivinə” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsinə (bundan sonra – Dövlət Arxivi)” sözləri ilə əvəz edilsin;
2. 2-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“2. Mərkəzi Ekspert Komissiyası öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 23 oktyabr tarixli 1374 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında Sənədlərlə iş barədə Təlimat”ı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin digər sərəncamlarını, bu Əsasnaməni və Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktlarını rəhbər tutur.”;
3. 3-cü bəndin ikinci cümləsində “Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının” sözləri “Administrasiya” sözü ilə əvəz edilsin;
4. 4-cü bənddə “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında” sözləri “Administrasiyada” sözü ilə, “Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin məxfi hissəsi” sözləri “Sənəd dövriyyəsi şöbəsinin müvafiq struktur bölməsi” sözləri ilə əvəz edilsin və həmin bənddən “xüsusi” sözü çıxarılsın;
1.3.2. 2-ci hissənin 1-ci bəndi üzrə:
1. ikinci abzasda “Prezidentin Administrasiyasının Arxivində” sözləri “Administrasiyanın fəaliyyəti nəticəsində yaranan arxiv sənədlərinin məcmusunun komplektləşdirilməsini, qeydiyyatını, mühafizəsini və istifadəsini həyata keçirən müvafiq struktur bölməsində (bundan sonra – Administrasiyanın Arxivi)” sözləri ilə əvəz edilsin;
2. dördüncü abzasda “saxlanan və saxlanma” sözləri “mühafizə olunan və saxlanılma” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.3.3. 2-ci hissənin 2-ci bəndi üzrə:
1. ikinci abzasda “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının” sözləri “Administrasiyanın” sözü ilə, “saxlanmasının” sözü “mühafizəsinin” sözü ilə və “uçotunun” sözü “qeydiyyatının” sözü ilə əvəz edilsin;
2. üçüncü abzasda “saxlanılmaq” sözü “mühafizə” sözü ilə əvəz edilsin;
3. dördüncü abzasda “saxlama” sözü “saxlanılma” sözü ilə əvəz edilsin;
4. beşinci abzasda “Prezidentin Administrasiyasında” sözləri “Administrasiyada” sözü ilə əvəz edilsin;
5. altıncı abzasda “Prezidentin Administrasiyasının” sözləri “Administrasiyanın” sözü ilə əvəz edilsin;
6. yeddinci abzasda “uçot” sözü “qeydiyyat” sözü ilə əvəz edilsin;
7. on birinci abzasda “Prezidentin” sözü “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.3.4. 2-ci hissənin 3-cü bəndi üzrə:
1. ikinci abzasda “Prezidentin Administrasiyasının” sözləri “Administrasiyanın” sözü ilə, “saxlanılmaq” sözü “mühafizə” sözü ilə əvəz edilsin;
2. üçüncü abzasda “uçotunun” sözü “qeydiyyatının” sözü ilə əvəz edilsin;
3. beşinci abzasdan “Azərbaycan Respublikası” sözləri çıxarılsın;
4. səkkizinci abzasda “Prezidentin Administrasiyası” sözləri “Administrasiyanın” sözü ilə əvəz edilsin;
1.3.5. 3-cü hissə üzrə:
1. 2-ci bənddən “Azərbaycan Respublikasının” sözləri çıxarılsın və həmin bənddə “Prezidentin Administrasiyasının” sözləri “Administrasiyanın” sözü ilə əvəz edilsin;
2. 3-cü bəndin birinci cümləsində “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının” sözləri “Administrasiyanın” sözü ilə əvəz edilsin və ikinci cümləsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Mərkəzi Ekspert Komissiyasının iclaslarına həmçinin Dövlət Arxivinin bir nümayəndəsi dəvət olunur.”;
3. 4-cü bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“4. Mərkəzi Ekspert Komissiyasının tərkibi (sədr daxil olmaqla) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq edilir. Mərkəzi Ekspert Komissiyasının sədri üzrlü səbəbə görə olmadıqda sədrin müəyyən etdiyi üzv komissiyanın iclaslarını çağırır və iclaslarda sədrlik edir.”.
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 6 mart tarixli 347 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 3 (I kitab), maddə 186; 2016, № 5, maddə 927, № 9, maddə 1464; 2017, № 3, maddə 353; 2018, № 6, maddə 1297; 2019, № 3, maddə 448; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 13 may tarixli 3251 nömrəli Sərəncamı) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının rayon, şəhər, şəhərlərdə rayon icra hakimiyyəti başçılarının aparatlarında sənədlərlə iş barədə Təlimat”da aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
2.1. 105-ci bəndin birinci cümləsində “on il ərzində saxlanılır” sözləri “Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş müddətdə müvəqqəti mühafizə olunur və həmin müddət başa çatdıqdan sonra Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi qaydaya uyğun olaraq daimi dövlət mühafizəsinə təhvil verilir” sözləri ilə əvəz edilsin və həmin bəndin ikinci cümləsi çıxarılsın;
2.2. 118-ci bəndin birinci cümləsində və 126-cı bəndin birinci abzasının ikinci cümləsində “saxlanmaq” sözü “mühafizə” sözü ilə əvəz edilsin;
2.3. 120-ci bənddə “saxlanma” sözü “saxlanılma” sözü ilə əvəz edilsin;
2.4. 123-cü bəndin birinci abzasında “saxlanılmaq” sözü “mühafizə” sözü ilə əvəz edilsin;
2.5. 127-ci bənd üzrə:
2.5.1. birinci abzasda “saxlanılan” sözü “mühafizə olunan” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.5.2. ikinci abzasda “beş illik müddət başa çatdıqdan sonra daimi saxlanmaq üçün Dövlət Arxivinə (onun yerli şöbə və ya filialına)” sözləri “Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş müvəqqəti mühafizə müddəti başa çatdıqdan sonra Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi qaydaya uyğun olaraq daimi dövlət mühafizəsinə” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.5.3. üçüncü – yeddinci abzaslar ləğv edilsin.

 

 

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 18 avqust 2022-ci il

Sərəncamlar 2022-08-18 15:38:00