×
A
A
A
Sazlamalar

“Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 1-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:


Maddə 1. “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 7 (I kitab), maddə 1386; 2019, № 3, maddə 381, № 5, maddə 797, № 8, maddə 1382; 2020, № 7, maddə 831, № 11, maddə 1335; Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 4 may tarixli 312-VIQD nömrəli Qanunu) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 1-ci maddə üzrə:
1.1.1. 1.0.2-ci maddədən “, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaq” sözləri çıxarılsın;
1.1.2. 1.0.3-cü maddədən “, müyəssərliyə nail olmaq üçün” sözləri çıxarılsın;
1.1.3. 1.0.4-cü maddəyə “zəruri” sözündən əvvəl “hər bir konkret halda” sözləri əlavə edilsin;
1.1.4. 1.0.11-ci maddədə “etdirməklə” sözü “etdirmək, habelə əlilliyi olan şəxsdə olmayan bacarıqların öyrədilməsi yolu ilə” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.2. 3-cü maddə üzrə:
1.2.1. 3.1-ci maddədə “əlilliyinin səbəbi, dərəcəsi” sözləri “orqanizminin funksiyalarının pozulması faizi, səbəbi” sözləri ilə və “orqanı” sözü “orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum)” sözləri ilə əvəz edilsin, həmin maddənin ikinci cümləsi üçüncü cümlə hesab edilsin və aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:
“Şəxsin əlilliyinin qiymətləndirilməsi, o cümlədən əlilliyin təkrar qiymətləndirilməsi onun tibbi-sosial ekspertiza müayinəsinə göndərişi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sisteminə daxil olduğu tarixdən 10 (on) iş günü müddətində, əlavə araşdırma tələb edildiyi halda isə 15 (on beş) iş günü müddətinə uzadılmaqla keçirilir.”;
1.2.2. 3.3 – 3.6-cı maddələrdə “orqanı” sözü “orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum)” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.3. 5-ci maddə üzrə:
1.3.1. 5.0.1-ci maddədə “sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqların” sözləri “18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.3.2. 5.0.2-ci və 5.0.3-cü maddələrdə “əlilliyinin növündən, formasından və ağırlıq” sözləri “orqanizmin funksiyalarının pozulması faizindən, əlilliyin növündən və insanın həyat fəaliyyətinin məhdudlaşma” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.4. 9.1-ci maddədə “sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu” sözləri “əlillik” sözü ilə əvəz edilsin;
1.5. 11.4-cü maddənin birinci və ikinci cümlələrində ismin müvafiq hallarında “sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar” sözləri ismin müvafiq hallarında “18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.6. 13.1-ci maddədən “, onların infrastrukturlardan sərbəst istifadə etməsi üçün ağlabatan uyğunlaşma” sözləri çıxarılsın;
1.7. 15.1-ci və 15.2-ci maddələrdən “ağlabatan” sözü çıxarılsın;
1.8. 18-ci maddə üzrə:
1.8.1. adında “Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların” sözləri “18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.8.2. 18.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“18.1. 18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş məktəbəqədər yaşda olan uşaqların təlim və tərbiyəsi bu Qanunun 11-ci maddəsinə əsasən təsdiq edilmiş Fərdi Reabilitasiya Proqramı nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.”;
1.8.3. 18.2-ci maddədə “sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların” sözləri “18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.8.4. 18.3-cü maddədə “sağlamlıq imkanları məhdud uşaqları” sözləri “18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxsləri” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.9. 19-cu maddə üzrə:
1.9.1. adında “sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların” sözləri “18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.9.2. 19.1-ci maddədə “sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların” sözləri “18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin” sözləri ilə, “orqanı tərəfindən” sözləri “orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 10-cu maddəsinə uyğun olaraq” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.9.3. 19.2-ci maddə ləğv edilsin;
1.10. 24.5-ci maddədə “I və II dərəcə əlilliyi olan” sözləri “orqanizmin funksiyalarının 61-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.11. 32.3-cü maddədə “sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar” sözləri “18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin.
Maddə 2. Bu Qanun 2022-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minir.

 


İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 22 iyun 2021-ci il

Qanunlar 2021-08-17 16:18:00