×
A
A
A
Sazlamalar

Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 28 iyun tarixli 961-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə siyahıları”nda dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 28 iyun tarixli 961-IIQ nömrəli Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 8, maddə 697, № 12, maddə 1085; 2010, № 5, maddə 382; 2016, № 6, maddə 996; 2017, № 2, maddə 163, № 5, maddə 731, № 11, maddə 1981) ilə təsdiq edilmiş “Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə siyahıları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. “I siyahı. Narkotik vasitələr” fəslində:
1.1. 2-ci maddədə “duzlar” sözü “duzları” sözü ilə əvəz edilsin;
1.2. 7-ci maddədə “qətranı” sözü “qatranı” sözü ilə əvəz edilsin;
1.3. 9-cu maddədə “Xaş-xaş” sözü “Xaşxaş” sözü ilə əvəz edilsin;
1.4. 12-ci maddədə “Marixuana-Kannabis” sözləri “Marixuana (kannabis)” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.5. 16-cı maddədə “Omnopon-pantopon” sözləri “Papaveratum (pantapon, omnopon)” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.6. 22-ci, 23-cü, 25-ci və 29-cu maddələr ləğv edilsin;
1.7. aşağıdakı məzmunda 33–187-ci maddələr əlavə edilsin: 

33. 

O-(adamantan-1-il)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksilat

0,05

0,25

34.

N-(2-adamantil)-1-[(tetrahidropiran-4-il)metil]indazol-3-karboksamid (Adamantyl-THPINACA)

0,05

0,25

35. 

Akriloilfentanil (akrilfentanil)

0,0002

0,001

36.

Alfameprodin

0,5

2,5

37. 

Alfametadol

0,5

2,5

38. 

Alfa-metilfentanil

0,0002

0,001

39. 

Alfa-metiltiofentanil

0,0002

0,001

40.

Alfaprodin

0,5

2,5

41. 

Alfasetilmetadol

0,5

2,5

42. 

Alfentanil

0,002

0,15

43. 

Allilprodin

0,5

2,5

44. 

Anileridin

0,01

0,05

45. 

Asetil-alfa-metilfentanil

0,0002

0,001

46. 

Asetilmetadol

0,5

2,5

47. 

Asetorfin

0,0001

0,0005

48. 

Benosiklidin

0,02

0,1

49. 

N-(1-benzilpiperidin-4-il)-N-fenilpropanamid (benzilfentanil)

0,0002

0,001

50. 

N-[1-(2H-1,3-benzodioksol-5-il)-propan-2-il]-N­metilhidroksilamin (FLEA)

0,5

2,5

51. 

1-(Benzofuran-5-il)-N-(2-metoksibenzil)propan-2-amin (5-APB-NBOMe)

0,2

1

52. 

1-(Benzofuran-2-il)-propan-2-amin(2-APB) və törəmələri

0,6

3

53. 

Bezitramid

0,1

0,5

54. 

Benzetidin

0,05

0,25

55. 

Benzilmorfin

0,5

2,5

56. 

Beta-hidroksi-3-metilfentanil

0,002

0,01

57. 

Beta-hidroksifentanil

0,002

0,01

58. 

Betameprodin

0,5

2,5

59. 

Betametadol

0,5

2,5

60.

Betaprodin

0,5

2,5

61. 

Betasetilmetadol

0,5

2,5

62.

Butirfentanil

0,0002

0,001

63. 

Dezomorfin

0,05

0,25

64.

Dekstromoramid

0,01

0,05

65.

Dekstropropoksifen

0,6

3

66. 

Diampromid

0,5

2,5

67. 

4-(Di(benzo[1,3]dioksol-5-il)(hidroksi)metil)piperidin-1-karbon turşusu

0,05

0,25

68. 

Difenil(pirrolidin-2-il)metanol (D2PM)

0,05

0,25

69. 

2-(Difenilmetil)-1-metilpiperidin-3-ol(SCH-5472)

0,05

0,25

70. 

Dihidroetorfin

0,0001

0,0005

71. 

Dihidrokodein

0,5

2,5

72. 

Dihidromorfin

0,5

2,5

73. 

Dimenoksadol

0,5

2,5

74. 

Dimefeptanol

0,5

2,5

75. 

N-[2-(dimetilamino)sikloheksil]-N-metil-3,4-dixlorbenzamid (U-47700)

0,5

2,5

76.

N-(3,3-dimetilbutan-2-il)-1,3-benzodioksol-5-karboksamid

0,6

3

77. 

Dimetiltiambuten

0,5

2,5

78. 

(1S,5R,13R,17R)-10,14-dimetoksi-4-metil-12-oksa-4-azapentasiklo[9.6.1.01,13.05,17.07,18]oktadeka-7,9,11(18),14-tetraen (dihidrotebain)

0,5

2,5

79. 

Dioksafetil-butirat

0,1

0,5

80.

Dipipanon

0,01

0,05

81. 

Difenoksilat

0,1

0,5

82. 

Difenoksin

0,1

0,5

83. 

Dietiltiambuten

0,5

2,5

84. 

Drotebanol

0,5

2,5

85. 

Ekqonin

0,2

1

86. 

Etilmetiltiambuten

0,5

2,5

87. 

1-Etilpiperidin-3-il 2-hidroksi-2,2-difenilasetat (JB-318)

0,05

0,25

88. 

Etokseridin

0,5

2,5

89. 

Etonitazen

0,0001

0,001

90. 

Etorfin

0,0001

0,001

91. 

N-fenil-1-pentil-1H-indol-3-karboksamid

0,05

0,25

92. 

5-Fenil-N-(piperidin-1-il)-1H-pirazol-3-karboksamid

0,05

0,25

93.

N-(2-fenilpropan-2-il)-1-pentil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-karboksamid

0,05

0,25

94. 

N-fenil-N-[1-(tiofen-2-ilmetil)piperidin-4-il]propanamid (tenilfentanil)

0,0002

0,001

95.

Fenadokson

0,5

2,5

96. 

Fenazosin

2

10

97. 

Fenampromid

0,5

2,5

98. 

Fenomorfan

0,5

2,5

99. 

Fenoperidin

0,5

2,5

100. 

4-Flüorizobutirilfentanil (4-FİBF, p-FİBF)

0,0002

0,001

101. 

Furanilfentanil

0,5

2,5

102.

Furetidin

0,5

2,5

103.

Folkodin

0,5

2,5

104.

Hidrokodon

0,5

2,5

105.

N-hidroksi-2-[2,5-dimetoksi-4-(propilsulfanil)fenil]etanamin (HOT-7)

0,05

0,25

106. 

(6S,6aR,9R,10aR)-9-hidroksi-6-metil-3-{[(2R)-5-fenilpentan-2-il]oksi}-5,6,6a,7,8,9,10,10a-oktahidrofenantridin-1-il asetat(CP 50,5561)

0,05

0,25

107. 

Hidroksipetidin

0,5

2,5

108. 

Hidromorfinol

0,5

2,5

109.

Hidromorfon

0,5

2,5

110. 

2-(1H-indol-3-il)-1-morfolinoetanon

0,05

0,25

111. 

1-(1H-indol-3-il)-3,3,4-trimetil-pent-4-en-1-on

0,05

0,25

112. 

İzometadon

0,5

2,5

113. 

N-[(1S)-1-karbamoil-2,2-dimetilpropil]-3-(3-hidroksi-3-metilbutil)-2-oksobenzimidazol-1-karboksamid (PF-03550096)

0,05

0,25

114. 

N-(1-Karbamoil-2-metilpropil)-1-pentil-5-fenil-1H-pirazol-3-karboksamid

0,05

0,25

115. 

(1-Karboksipropil)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksilat

0,05

0,25

116. 

Karfentanil

0,002

0,01

117. 

Ketobemidon

0,01

0,5

118. 

Klonitazen

0,0002

0,001

119. 

Kodoksim

0,5

2,5

120.

Koka yarpağı

20

250

121. 

Levometorfan

0,5

2,5

122.

Levomoramid

0,5

2,5

123. 

Levorfanol

0,5

2,5

124.

Levofenasilmorfan

0,5

2,5

 125.

Metadonun aralıq məhsulu

0,5

2,5

126. 

Metazosin

2

10

127. 

Metildezorfin

0,5

2,5

128. 

N-metil-1,2-difeniletilamin

0,02

0,1

129.

Metildihidromorfin

0,5

2,5

130. 

3-metilfentanil

0,0002

0,001

131. 

1-(1-Metil-3-metoksisikloheksil)piperidin (3-MeO-MPC)

0,05

0,25

132. 

1-Metilpiperidin-3-il 2-hidroksi-2,2-difenilasetat (JB-336)

0,05

0,25

133. 

Metil 2-{[9-(sikloheksilmetil)-9H-karbazol-3-il]formamido}-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMCZCA)

0,05

0,25

134.

3-metiltiofentanil

0,0002

0,001

135. 

Metoksiasetilfentanil

0,0002

0,001

136.

5-Metoksi-3-(2-metoksibenzil)-7-pentil-2H-­xromen-2-on (PSB-SB-1202)

0,05

0,25

137. 

3-[2-(2-Metoksibenzilamino)etil]-1H-xinazolin-2,4-dion (RH-34)

0,05

0,25

138. 

Metoksiketamin

0,02

0,1

139. 

Metopon

0,5

2,5

140. 

MFPP (MPPP, 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propionat (efir))

0,5

2,5

141. 

Mirofin

0,5

2,5

142. 

Moramidin aralıq məhsulu

0,5

2,5

143. 

Morferidin

0,5

2,5

144. 

Morfin metilbromid

0,5

2,5

145. 

Morfinmetobromid

0,5

2,5

146.

Morfin-N-oksid

0,5

2,5

147. 

Naftalin-2-il-1-(2-ftorfenil)-1H-indazol-3-karboksilat (3-CAF)

0,05

0,25

148. 

Nikodikodin

0,5

2,5

149. 

Nikokodin

0,5

2,5

150. 

Norkodein

0,5

2,5

151. 

Nikomorfin

0,5

2,5

152. 

Norasimetadol

0,5

2,5

153.

Norlevorfanol

0,5

2,5

154.

Normetadon

0,5

2,5

155. 

Normorfin

0,5

2,5

156. 

Norpipanon

0,5

2,5

157. 

Okfentanil

0,0002

0,001

158.

Oksikodon

0,5

2,5

159. 

Oksimorfon

0,5

2,5

160. 

Ortoflüorofentanil

0,0002

0,001

161. 

Paraflüorbutirilfentanil

0,0002

0,001

162. 

Para-flüorofentanil

0,0002

0,001

163. 

(1-Pentil-1H-indazol-3-il)(pirrolidin-1-il)metanon

0,05

0,25

164. 

(1-Pentil-1H-indol-3-il)(pirrolidin-1-il)metanon

0,05

0,25

165. 

PEPAP

0,5

2,5

166. 

Petidin

0,5

2,5

167. 

Petidinin aralıq məhsulu A

0,5

2,5

168. 

Petidinin aralıq məhsulu B

0,5

2,5

169. 

Petidinin aralıq məhsulu C

0,5

2,5

170.

Piminodin

0,5

2,5

171. 

Proheptazin

0,5

2,5

172. 

Rasemetorfan

0,5

2,5

173. 

Rasemoramid

0,5

2,5

174. 

Rasemorfan

0,5

2,5

175. 

Remifentanil

0,002

0,01

176.

Sikloheksil-[1,1'-bifenil]-3-ilkarbamat (URB602)

0,05

0,25

177. 

Siklopropilfentanil

0,0002

0,001

178. 

Sufentanil

0,0002

0,001

179. 

Tebain

0,2

1

180. 

Tebakon (asetildihidrokodeinon)

0,5

2,5

181. 

Tetrahidrofuranilfentanil (THF-F)

0,0002

0,001

182. 

3-(2,2,3,3-Tetrametilsiklopropankarbonil)indol

0,05

0,25

183. 

Tilidin

0,5

2,5

184. 

Tiofentanil

0,0002

0,001

185. 

Xaşxaş kütləsinin konsentratı

5

500

186. 

Xinolin-8-il-1-pentil-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-3-karboksilat

0,01

0,05

187. 

4-Xlor-N-(1-fenetilpiperidin-2-iliden) benzolsulfonamid

0,002

0,01

2. “II siyahı. Psixotrop maddələr” fəslində:

2.1. 7-ci maddədə “Brolamfetamin” sözü “Brolamfetamin (DOB)” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2. 18-ci maddədə “Deksafetamin” sözü “Deksamfetamin” sözü ilə əvəz edilsin;

2.3. 26-cı maddədə “Etisiklidin” sözü “Etisiklidin FSH” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.4. 39-cu maddədə “Fepranon” sözü “Amfepramon (dietilpropion, fepranon)” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.5. 56-cı maddədə “Lefetamin” sözü “Lefetamin (SPA)” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.6. 60-cı maddədə “(+)-Lizerqid” sözü “Lizerqid (LSD, LSD-25)” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.7. 61-ci maddədə “MDE, N<2 -etil MDA” sözləri “MDE, N-etil MDA” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.8. 62-ci maddədən “(MDMA)” sözü çıxarılsın;

2.9. 65-ci maddədə “4 -meti laminoreks” sözləri “4-metilaminoreks” sözü ilə əvəz edilsin;

2.10. 67-ci maddədə “Metafetamin” sözü “Metamfetamin” sözü ilə əvəz edilsin;

2.11. 68-ci maddədə “Metafetamin rasemat” sözləri “Metamfetamin rasemat” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.12. 77-ci maddədə “N-qidrooksi MDA” sözləri “N-hidroksi MDA” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.13. 82-ci maddədə “Paraqeksil” sözü “Paraheksil” sözü ilə əvəz edilsin;

2.14. 91-ci maddədə “Pirvaleron” sözü “Pirovaleron” sözü ilə əvəz edilsin;

2.15. 93-cü maddədə “Rolisiklidin” sözü “Rolisiklidin (FHP, FSPİ)” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.16. 98-ci maddədə “Tenosiklidin” sözü “Tenosiklidin (TSP)” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.17. 106-cı maddədə “BZP-N-benzilpiperazin” sözləri “BZP, N-benzilpiperazin” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.18. 115-ci maddədə “para-metil-4-metilaminoreks (4,4-DMAR)” sözləri “Para-metil-4-metilaminoreks (4,4'-DMAR, 4.4' Dimetilaminoreks)” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.19. aşağıdakı məzmunda 117–176-cı maddələr əlavə edilsin:

 

117. 

AB-CHMİNACA

0,05

0,25

118. 

AB-PİNACA

0,015

0,15

119.

ADB-CHMİNACA (MAB-CHMİNACA)

0,05

0,25

120. 

ADB-FUBİNACA

0,05

0,25

121. 

Aprobarbital

2

10

122. 

AM-2201 (JWH 2201)

0,01

0,05

123. 

Amineptin

5

25

124. 

Brallobarbital

2

10

125. 

Brotizolam

2

10

126.

Buprenorfin

0,005

0,025

127. 

2 C-B

0,01

0,05

128. 

CUMYL-4CN-BİNACA

0,05

0,25

129. 

Dekstrometorfan

0,5

3

130. 

Dezxloretizolam

1

5

131. 

Diklazepam

1

5

132. 

3-(2,6-Dixlorfenil)-2-etil-3,4-dihidroxinazolin-4-on (xlorokvalon)

1

5

133. 

DMT (dimetiltriptamin)

0,5

2,5

134. 

Dronabinol (delta-9-tetrahidrokannabinol)

0,05

0,25

135. 

3-(2-Etilfenil)-2-metil-3,4-dihidroxinazolin-4-on (etakvalon)

1

5

136. 

Etilfenidat

0,2

1

137. 

N-etilnorpentilon (efilon)

0,05

0,25

138. 

Etilon

0,2

2,5

139. 

Etizolam

1

5

140.

Etriptamin

0,5

2,5

141. 

5F-APİNACA (5F-AKB-48)

0,05

0,25

142. 

Fensiklidin (FSP)

0,02

0,1

143. 

4-Flüoramfetamin (4-FA, 4-FMP, PAL-303, para-flüoramfetamin (PFA))

0,01

0,05

144. 

Fonazepam

1

5

145. 

Ftorbromazepam

1

5

146. 

Ftorbromazolam

1

5

147.

FUB-AMB (MMB-FUBİNACA, AMB-FUBİNACA)

0,05

0,25

148. 

Heptabarbital

2

10

149. 

N-hidroksi-2-(difenilmetilsulfinil)asetamid (adrafinil)

0,5

5

150. 

JWH-018

0,01

0,05

151. 

Klonazolam

1

5

152.

Kloniprazepam

1

5

153. 

Kvazepam

0,2

1

154. 

5F-MDMB-PİNACA (5F-ADB)

0,05

0,25

155. 

MDMB-CHMİCA

0,05

0,25

156. 

Mefedron (4-metilmetkation)

0,2

2,5

157. 

Meklokvalon

0,5

2,5

158. 

Meklonazepam

1

5

159. 

Metilfenidat

0,2

1

160. 

2-Metil-3-(2-metoksi-4-nitrofenil)-3,4-dihidroxinazolin-4-on (nitrometakvalon)

1

5

161. 

Metiopropamin (MPA)

0,2

1

162. 

(2-Morfolin-4-iletil)-1-fenilsikloheksan-1-karboksilat (PRE-084)

0,5

5

163. 

4-MTA (4-metiltioamfetamin)

0,02

1

164. 

Nifoksipam

1

5

165.

Nordazepam

2

10

166. 

Pentazosin

2

10

167. 

Pentedron

0,0002

0,001

168.

Pirazolam

1

5

169.

5F-PB-22 (5F-QUPIC, Xinolin-8-il-1-(5-flüorpentil)-1H-indol-3-karboksilat)

0,05

0,25

170. 

Sekbutabarbital

2

10

171. 

Sinazepam

1

5

172. 

Tetrahidrokannabinol (bütün izomerləri)

0,05

0,25

173. 

TMA (alfa-metilmeskalin)

0,01

0,05

174. 

UR-144

0,05

0,25

175. 

Vinbarbital

2

10

176. 

XLR-11

0,05

0,25

 3. “III siyahı. Qanunsuz kultivasiya edilən tərkibində narkotik maddələr olan bitkilər” fəsli üzrə:

3.1. “Bitkilərin adı” sütunu aşağıdakı redaksiyada verilsin:

Bitkilərin adı

1. Azərbaycan Respublikasında bitən lakin kultivasiyası qadağan olunmuş tərkibində narkotik maddələr olan bitkilər:

1.1. tiryək xaşxaşı, yağlı xaşxaşın digər növləri

1.2. çətənə növlü bitkilər

2. Yetişdirmək məqsədilə qanunsuz becərilməsi təşkil edilmiş, çoxillik xaşxaşın və yabanı bitmiş çətənənin kol-kosları

3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində iqlim şəraitinə görə bitməyən və kultivasiyası qadağan olunan bitkilər:

3.1. kokain kolu

3.2. kat

3.2. aşağıdakı məzmunda 3.3-cü maddə əlavə edilsin:

3.3. mimoza hostilis (Mimosa tenuiflora)

1 ədəd (2 hissə)

2 ədəd (3 hissə)

 

 

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 23 fevral 2021-ci il.

“Məhkəmələr və hakimlər haqqında”, “Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında”, “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında”, “Dövlət rüsumu haqqında”, “Əmək pensiyaları haqqında”, “Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında”, “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında”, “Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında”, “Dəniz limanları haqqında”, “Məktəbəqədər təhsil haqqında”, “Peşə təhsili haqqında” və “Ümumi təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Yol hərəkəti haqqında”, “Prokurorluq haqqında”, “Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında”, “Notariat haqqında”, “Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığının və hüquq pozuntularının profilaktikası haqqında”, “İnformasiya əldə etmək haqqında”, “Biometrik informasiya haqqında”, “Fərdi məlumatlar haqqında”, “Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətkeçmə haqqında” və “Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının 1994-cü il 23 sentyabr tarixli 886 nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin qarnizon və qarovul xidmətləri Nizamnaməsi”ndə, 1997-ci il 3 oktyabr tarixli 377-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Hərbi xidmətkeçmə haqqında Əsasnamə”də, 1999-cu il 7 dekabr tarixli 768-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə”də, 2001-ci il 29 iyun tarixli 168-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarında xidmət keçmə haqqında Əsasnamə”də və 2009-cu il 4 dekabr tarixli 930-IllQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Miqrasiya orqanlarında qulluq keçmə haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Qanunlar 2021-04-12 17:35:00